Endurance

Equi Ungula neemt ook deel aan de endurance. In het kalenderjaar 2016 zijn er vijf starts geweest, is er vijf keer gefinisht en is de promotie naar de volgende klasse bereikt.

Endurance is een tak van paardensport waarin het de bedoeling is om binnen een vastgelegde tijd een bepaalde afstand af te leggen in buitengebied. Het is de bedoeling niet te vlug en niet te traag te arriveren, maar een goede gemiddelde snelheid te behalen. In Nederland is de KNHS Endurance vereniging de organisator van veel wedstrijden.

Zaak is om tijdens tussentijdse veterinaire controles en aan het eind van de wedstrijd het paard in goede conditie te kunnen tonen en hierbij mogen geen gebreken naar voren komen die schade aan de gesteldheid van het paard berokkenen op korte of langere termijn.

Van belang om te kunnen winnen is uiteindelijk:

  • De rit dient uitgereden te worden zonder dat het paard gebreken vertoont
  • De snelheid
  • De hartslag